گزاف گو

در دنیا کسانی موفق میشوند که به انتظار کسی ننشینند و همه چیز را از خود بخواهند.

برای تو که جاودانه خواهی ماند

میخواهم از تو بگویم

اما ...

نمیشود..

نمیتوان از تو گفت

تو در واژه ها نمیگنجی..

  
نویسنده : گزاف گو ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

آزارم میدهد..

تو دست در دست دیگری

من درحال نوازش دلی که سخت گرفته از تو

مدام به او تکرار میکنم:

نترس عزیز دل،

آن دست ها به کسی وفا ندارند!!!

  
نویسنده : گزاف گو ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

بدان!

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !

سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !

از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !

از سه چیز خود را دور نگهدار:  افسوس ، فریاد ، نفرین !

سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست … 

  
نویسنده : گزاف گو ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
تگ ها :

و باز تو....

 شباهنگام که میبارد باران

بر سقف دلم

تو آیی به خاطرم

میایی

میشویی غبار

      میریزی عشق

جا میگذاری خیالت

آری....

تنها خیالت میماند و با من عشق بازی میکند

  
نویسنده : گزاف گو ; ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد